sterk in staal

Privacy statement

ROTO is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ROTO houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelt ROTO en waarom?

ROTO zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

De persoonsgegevens die u aan ROTO verstrekt zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten en/of diensten van ROTO te bezorgen of om uw opdrachten uit te voeren. ROTO kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens aan ROTO heeft verstrekt en u wilt deze gegevens laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Alle persoonsgegevens die een sollicitant aan ROTO doorgeeft (persoonsgegevens, CV, motivatiebrief) worden conform de Wet AVG zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten. Persoonsgegevens van sollicitanten worden niet verstrekt aan derden.

Persoonsgegevens van een sollicitant worden niet langer bewaard dan nodig is. Bij een gerichte sollicitatieperiode, worden de persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij de sollicitant nadrukkelijk toestemming heeft gegeven zijn gegevens vanwege mogelijke toekomstige vacatures tot maximaal een jaar na het einde van de sollicitatieperiode te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.

Persoonsgegevens die door de sollicitant door middel van het sollicitatieformulier en het uploaden van bestanden via de website zijn doorgegeven, worden opgenomen in een database die wordt gebruikt om de gegevens van de sollicitant te vergelijken met vacatures binnen Roto B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven.

Wanneer een sollicitant persoonsgegevens aanlevert via een open sollicitatieprocedure, al dan niet via de website, geeft de sollicitant toestemming om deze gegevens in verband met mogelijke toekomstige vacatures, gedurende maximaal een jaar (in de database) te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.

Andere belangrijke informatie

De website van ROTO kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina's 'cookies' bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw webbrowser gezonden kan worden en op uw computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van onze website.

Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

ROTO behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact op met Roto op +31 251 36 22 80 of via info@rotogroep.nl. Ook het verzoek tot wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u mailen naar info@rotogroep.nl.