sterk in staal

Sollicitatieformulier

Wanneer je interesse hebt in een van onze vacatures, vul dan het sollicitatieformulier in.

Je kunt ons ook een open sollicitatie sturen. Gebruik ook hiervoor het sollicitatieformulier.    

Formulier open sollicitatie

Privacy statement sollicitanten

Alle persoonsgegevens die een sollicitant aan Roto B.V. doorgeeft (persoonsgegevens, CV, motivatiebrief) worden conform de Wet AVG zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten. Persoonsgegevens van een sollicitant worden niet langer bewaard dan nodig is worden niet verstrekt aan derden.

Persoonsgegevens die door de sollicitant door middel van het sollicitatieformulier en het uploaden van bestanden via de website zijn doorgegeven, worden opgenomen in een database die wordt gebruikt om de gegevens van de sollicitant te vergelijken met vacatures binnen Roto B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven.

Bewaartermijn

De sollicitant die persoonsgegevens wil aanleveren via de open sollicitatieprocedure op de website, dient toestemming te geven om deze gegevens, in verband met mogelijke toekomstige vacatures, gedurende maximaal een jaar in de database te bewaren. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.